ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด อันดับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ 👉🏻 ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
⚙️ ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
🎯 อันดับที่ 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📣 จากรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2567