434954832_745528441096477_9140736704435713878_n
ขอแสดงความยินดีกับทีม GATEWAY จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch (5MSPP) competition 2024

หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch (5MSPP) competition ประจำปี ค.ศ. 2024