ทฤษฏีและปฏิบัติต้องไปด้วยกัน เครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร หลักสูตรของเรามีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และผ่านการรับรองโดยสภาวิศวกร เมื่อมาเรียนที่นี่สามารถมั่นใจได้ว่าจบออกไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน Explore the school ชีวิตอยู่ที่ภาควิชาฯ เรียนดี กิจกรรมเด่น เก่งวิชาการ สุขภาพดี สนามบาส และสนามฟุตซอล และลานกิจกรรม ภาควิชาฯ มีสถานที่เล่นกีฬาและทำกิจกรรมนันทนาการ ที่ได้รับความนิยม อย่าง Suft skate ไม่เชื่อลองมาเล่นด้วยกันนะค่ะ สำรวจเลย
High Expertise อาจารย์ประจำ เพียบพร้อมไปด้วยรางวัล ที่เป็นเครื่องการรันตีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดสอน
Academics เปิดสอน ทั้งหมด มี 7 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก
Laboratory & Instrument เครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
Facilities สถานที่และสภาพแวดล้อม
Subscribe
to our newsletter

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ดูกิจกรรมทั้งหมด
27
เมษายน
  • 9.00
  • Zoom Meeting,หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น”

Featured media

See all multimedia