High Expertise อาจารย์ประจำ เพียบพร้อมไปด้วยรางวัล ที่เป็นเครื่องการรันตีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดสอน
Academics เปิดสอน ทั้งหมด มี 7 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก
Laboratory & Instrument เครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
Facilities สถานที่และสภาพแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

See all news
450063259_993294449261248_2215513462564348761_n
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ตัวแทนนิสิต ม.นเรศวร คว้าทุนสนับสนุน 100,000 บาท โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น
450477760_993125585944801_4393949001568871048_n
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2022
450571474_993155099275183_4797495552665649734_n
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังงานเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพทางวิศวกรรม
450366354_992536076003752_1793287875553668664_n
เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาเกมด้วยภาษาไพธอน
450063259_993294449261248_2215513462564348761_n
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ตัวแทนนิสิต ม.นเรศวร คว้าทุนสนับสนุน 100,000 บาท โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น
450371101_992550472668979_497482426728099458_n
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด อันดับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ElP_World
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขัน Pitching รอบระดับประเทศ ในโครงการ World Class Opportunity (ELP2)
xtra_reward
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค โครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2567
450063259_993294449261248_2215513462564348761_n
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ตัวแทนนิสิต ม.นเรศวร คว้าทุนสนับสนุน 100,000 บาท โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น
ElP_World
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขัน Pitching รอบระดับประเทศ ในโครงการ World Class Opportunity (ELP2)
xtra_reward
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค โครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2567
440327752_946477063942987_591148644999181927_n
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขัน 5MSPP 2024

Achievement

สื่อประชาสัมพันธ์

See all multimedia

วิดิทัสน์

แนะนำหลักสูตร


เชิญชวนผู้สนใจ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไฟฟ้า มน.