ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน 5MSPP 2023

ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน 5MSPP 2023