ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขัน Pitching รอบระดับประเทศ ในโครงการ World Class Opportunity (ELP2)

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกานติมา ชอบประดิถ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ โดยจะเข้าแข่งขัน Pitching รอบระดับประเทศ (Final Round) ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะคัดเลือกนิสิตจากทั่วประเทศกว่า 80 คน ให้เหลือเพียง 35 คน เท่านั้น ❗️ที่จะได้รับโอกาสเดินทางไปสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น Startup ณ สถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ร่วมกับเพื่อน ๆ จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ✈️
กิจกรรมการแข่งขันโครงการ ELP 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎 𝙊𝙋𝙋𝙊𝙍𝙏𝙐𝙉𝙄𝙏𝙔#2 (2024) นั้นเป็นโครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยใน เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (Experiential Learning Program to Accelerate University Student Entrepreneurs Through Collaboration between Regional Science Parks and Global Partners) : ELP

    ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ เพื่อนๆ เรา เพื่อให้ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ ร่วมกับเพื่อนๆ จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กันนะค่ะ

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดี ๆ กับน้อง ๆ ค่ะ ❤️