ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

ผลงาน: การรู้จำปางพระพุทธรูปจากภาพถ่าย (Buddha Postures Recognition from Images) สามารถเข้าถึงหรือทดลองใช้งานได้ที่ https://bit.ly/3VY783o

🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง 🥰🥰
❤️ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
✅ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
✅ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🥈🎖
ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 (Undergraduate Thesis) โดยทั้ง 2 ทีม มีรายนามดังนี้

ทีมที่ 1️⃣
🔹ชื่อผลงาน: การรู้จำปางพระพุทธรูปจากภาพถ่าย (Buddha Postures Recognition from Images)
✅ นายรัชชานนท์ รอดแตง
✅ นางสาวศศิภา พรหมลัทธิ์

ทีมที่ 2️⃣
🔹ชื่อผลงาน: เครื่องมือติดป้ายอัจฉริยะ (Smart Labeling Tool)
✅ นางสาวอนุชศรา เฉลิมโชคอำนวย
✅ นายอรรฆรัตน์ สืบศรี

โดยทั้ง 2 ทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
✅ ผศ.รัฐภูมิ วรานุสาสน์

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีๆ กับน้องๆ ด้วยนะคะ

Tags