วิทยากรเริ่มบรรยาย ใน ช่วงเช้า

วิทยากรเริ่มบรรยาย ใน ช่วงเช้า