รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Approve ในกิจกรรมการแข่งขัน 5MSPP 2023

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Approve ในกิจกรรมการแข่งขัน 5MSPP 2023