รางวัลชมเชย ทีม กลุ่มมิเตอร์วัดพลังงาน ในกิจกรรมการแข่งขัน 5MSPP 2023

รางวัลชมเชย ทีม กลุ่มมิเตอร์วัดพลังงาน ในกิจกรรมการแข่งขัน 5MSPP 2023