รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องมือติดป้ายอัจฉริยะ ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องมือติดป้ายอัจฉริยะ ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567