รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การรู้จำปางพระพุทธรูปจากภาพถ่าย ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การรู้จำปางพระพุทธรูปจากภาพถ่าย ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567