ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขัน 5MSPP 2024

    ขอแสดงความยินดี กับนิสิตคนเก่ง และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 🥰
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติคุณ 🥈🎖
ในการแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) วันที่ 23 เมษายน 2567

    การแข่งขันได้เริ่มรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2566 ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม โดยได้มีการคัดเลือกรอบแรกเหลือเพียง 20 ทีม และคัดเลือกในรอบที่สองเหลือเพียง 5 ทีมสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาส อาคารบี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อชิงเงินรางวัลแข่งขันรวมกว่า 55,000 บาท

ทีม Gateway รายชื่อนิสิต 👑
✅ 63365922 นางสาววิปัศยา มั่นสาย
✅ 63362747 นางสาวธัญจิรา มาสีกุก
✅ 63366936 นางสาวสุนิกานต์ ทองสี
อาจารย์ดูแลนิสิต คือ
✅ ผศ.ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
✅ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
✅ ผศ.ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ
✅ ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดี ๆ กับน้อง ๆ ค่ะ ❤️

ผลงานเรื่อง แพลตฟอร์มเกตเวย์สำหรับระบบจัดการพลังงานที่มีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบหลากหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และผศ.ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์

Tags