เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาเกมด้วยภาษาไพธอน

โครงการนี้ เหมาะกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางโครงการมีอาหารกลางวันเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมอบรม

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้อง ๆ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมอบรม . . .
การพัฒนาเกมด้วยภาษาไพธอน 😊
🤖💻🤖💻🤖💻🤖💻🤖💻
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567
เริ่มอบรมเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง EE 113 ชั้น 1
อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


รายละเอียด และการเข้าร่วมอบรม สามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่