โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น”

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น”

เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น

      เนื้อหาประกอบด้วย

       เส้นใยนำแสง, พารามิเตอร์สำคัญของเส้นใยนำแสง, ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง, มาตรฐานการใช้งานเส้นใยนำแสง,เครื่องมือทดสอบทางแสงเบื้องต้น     การใช้งาน Optical Light Source, Optical Power Meter, OTDR, OSA และ CD-PMD Tester
มาตรฐานการทดสอบและการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเส้นใยนำแสง

      หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งและทดสอบเส้นใยนำแสง
ผู้ออกแบบระบบการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง และผู้สนใจเทคโนโลยีเส้นใยนำแสง 

สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://www.eng.nu.ac.th/training/register.php