27
เมษายน
  • 9.00
  • Zoom Meeting,หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น”
หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งและทดสอบ [...]