ติดต่อเรา
ติดต่อเรา-ทางเข้าตึก
  • ห้อง EE321 อาคาร 4 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 055-965-4371
  • Fax: 055-965-4000
  • ecpe.nu
  • ecpe-software@nu.ac.th
  • จันทร์ — ศุกร์ : 8.00 — 16.30 น.
Feedback Form
[contact-form-7 id=”682″]